Vacatures & benoemingen

Wij halen onze kandidaten vaak rechtstreeks uit ons netwerk of wij plaatsen een vacature. Deze vindt u hieronder en op mijn linkedIn pagina.

Markant Onderwijs in Breda zoekt een Voorzitter College van Bestuur (M/V)

Succesvol afgerond

De organisatie

Stichting Markant Onderwijs is het bevoegd gezag van zeven openbare basisscholen met in totaal ca. 2.200 leerlingen in de gemeente Breda. De scholen van Markant kenmerken zich door hun diversiteit in schoolconcepten en doelgroepen, het behoud van deze diversiteit is een uitgangspunt en geen discussiepunt.
In een personele unie vervullen de Raad van Toezicht (RvT) en het College van Bestuur van Markant Onderwijs deze functies tevens voor de Stichting Vrije School Breda. De hieronder vallende Rudolf Steiner School Breda is een basisschool met ruim 200 leerlingen die onderwijs verzorgt vanuit een antroposofische visie. (Verder worden beide stichtingen samen Markant genoemd). Totaal is het aantal leerlingen ca. 2.400.

Markant stimuleert het eigen karakter van scholen die verschillende schoolprofielen hebben en dit geeft de scholen de professionele ruimte om in relatie tot de eigen wijk en in samenwerking met leerlingen en ouders, eigen inhoudelijke afwegingen te maken en daarmee een eigen profiel te ontwikkelen. Daarmee krijgt het eigenaarschap alle ruimte en stimuleert het veelzijdigheid binnen de organisatie. De eigenheid van Markant en zijn scholen vraagt om een goed samenspel tussen College van Bestuur, directeuren, leerkrachten, ouders en Raad van Toezicht.

Functieomschrijving

(daar waar hij/hem staat moet u ook zij/haar lezen)
Door het vertrek van de zittende bestuurder per 1 januari 2019 is de Raad van Toezicht van Markant op zoek naar een nieuwe daadkrachtige en innovatieve Voorzitter van het College van Bestuur.
Het eenhoofdige College van Bestuur (CvB) voert het bevoegd gezag en is belast met het besturen van de Stichtingen. Het CvB van de stichtingen draagt, als integraal verantwoordelijke, zorg voor het bestuur van de stichtingen en heeft de eindverantwoordelijkheid voor alle processen zoals het onderwijs, HRM en de bedrijfsvoering van de tot de stichtingen behorende scholen.
De voorzitter waarborgt dat alle processen van (meerjaren) beleidsontwikkeling op professionele wijze gestalte krijgen waardoor voor het algemene beleid steeds voldoende draagvlak binnen de organisatie wordt ervaren. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten van de stichtingen.
Er is een directeurenoverleg met alle directeuren van de basisscholen onder voorzitterschap van het CvB. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle strategische beleidsgebieden zijn bij het College van Bestuur gelegd.

De Raad van Toezicht houdt toezicht, oefent de werkgeversrol uit en draagt als werkgever zorg voor het goed functioneren en handelen van het CvB, geeft adviezen en besluit tot goedkeuring van een aantal in de statuten genoemde besluiten. Het toezicht op het CvB door de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement.

Arbeidsvoorwaarden

De honorering van deze verantwoordelijke en uitdagende functie vindt plaats conform de beloningsleidraad voor bestuurders in het primair onderwijs. Het betreft een aanstelling conform CAO met een inschaling in schaal B4. Een individueel assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Aan de te benoemen kandidaat zal gevraagd worden een integriteitsverklaring te ondertekenen alsmede een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Verdere inlichtingen

Voor meer informatie over de procedure en de functie kunt u bellen met de heer drs. Lodewijk de Waard (06 53 99 20 99). Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.
Informatie over Markant kunt u vinden op www.markantonderwijs.nl en www.vrijeschoolbreda.nl

Het uitgebreide profiel met tijdsplanning kunt u op onze site downloaden.

Uw gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae ontvangen wij graag voor 24 september aanstaande via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De eerste gespreksronde staat gepland in week 39 en 40.


Deel deze pagina

Referenties

Een selectie van klanten, voor wie de Waard & partners succesvolle matches heeft weten te realiseren.
 • Markant Onderwijs in Breda - Voorzitter College van Bestuur
 • Pontes Scholengroep in Zeeland - Voorzitter en 5 leden van de Raad van Toezicht
 • Pontes Scholengroep in Zeeland - Voorzitter College van Bestuur en Rector
 • St.-Jozefmavo in Vlaardingen - Algemeen Directeur en Directeur Bedrijfsvoering
 • Stichting Boor in Rotterdam - Lid Algemene Directie PO
 • Develstein College in Zwijndrecht - Rector
 • Vita Zorg Verpleeg en Verzorgingshuis in Rijen - Algemeen Directeur
 • ROC Albeda College in Rotterdam - Directeur Techniek
 • Helpt Elkander woningbouwvereniging in Nuenen - Algemeen Directeur en Manager Bedrijfsvoering
 • Dunavie Woningcorporatie in Katwijk - Directeur-Bestuurder en voorzitter RvC
 • Pameijer Gehandicaptenzorg in Rotterdam - Voorzitter Raad van Bestuur
Daarnaast begeleiden wij regelmatig organisaties bij onderdelen van het werving- en selectietraject.
Op verzoek kan een uitgebreide referentielijst worden verstrekt.