Vertrouwenscommissie

De Waard & partners heeft ruime ervaring in het trainen van vertrouwenscommissies binnen gemeentes. Veelal is de aanleiding de selectie van een nieuwe burgemeester. In andere gevallen gaat het om een korte opfristraining in het kader van het jaarlijkse klankbordgesprek of het formele herbenoemingsgesprek.

Het kiezen van een nieuwe burgemeester is een belangrijke gebeurtenis. Elke vertrouwenscommissie is er bij gebaat dat het selectieproces goed en gedegen verloopt. De begeleiding die wij bieden beslaat het gehele proces: van de voorbereidingen voor de profielschets tot en met het voeren van de gesprekken met de kandidaat-burgemeesters. Wij adviseren u desgewenst niet alleen over de bekende ‘eerste 100 dagen’ maar ook over het volledige inwerktraject van de nieuwe burgemeester.

Selectievaardighedentraining

Hierbij voorzien wij in een selectievaardighedentraining waardoor de commissieleden voldoende geëquipeerd zijn om de diverse selectiegesprekken te voeren. De basis van de selectievaardighedentraining wordt gevormd door de vastgestelde profielschets en de daarin benoemde thema’s. Wij gaan in op de verschillende rollen van de leden van de commissie en bepalen gezamenlijk welke thema’s op welke wijze door wie bevraagd zullen worden.

Wij behandelen de valkuilen in gesprekken en hoe hier adequaat mee om te gaan. En wij staan uitgebreid stil bij het vertrouwelijk karakter ervan en bij de vraag hoe de commissie een objectieve en onderbouwde mening kan vormen over de kandidaat-burgemeesters. Dit alles om te borgen dat de vertrouwenscommissie goed onderbouwd en gemotiveerd twee kandidaten kan voordragen aan de besloten raadsvergadering.

Profielschets burgemeester

Het opstellen van een goede profielschets van de kandidaat-burgemeester is een essentiële stap in het werving- en selectieproces.
Wij ondersteunen de profileringssessie waarin wordt bepaald over welke persoonlijke stijlen en bestuursvaardigheden de nieuwe burgemeester dient te beschikken en helpen met het opstellen van de profielschets. Hiervoor gebruiken wij de bestuursstijlenmonitor. Uiteraard komt ook het omgevingsprofiel van de gemeente uitgebreid aan bod, net als de input van de belangrijkste stakeholders en van de kinderraad en de inrichting van de burgerraadpleging. Het resultaat van de profileringssessie is een vastgesteld en gedragen profielschets die voldoende wervend is om de juiste kandidaten te laten reflecteren op de vacature.

Assessment burgemeester

Tegenwoordig is een assessment vaak een vast onderdeel van de procedure om een nieuwe burgemeester aan te stellen. De Waard & partners kan ook dit onderdeel voor u organiseren.
Voor de gespreksronde na het assessment stellen wij - in overleg met de vertrouwenscommissie - een case op die de laatste kandidaat-burgemeesters dienen voor te bereiden en te presenteren. De inzet van een case leidt tot een verdieping van het gesprek waardoor de commissie extra ondersteund wordt bij het bepalen van de uiteindelijke keuze en het opstellen van een goed beargumenteerde aanbeveling van twee kandidaten zodat de gemeenteraad in de besloten raadsvergadering een weloverwogen keuze kan maken.

De Waard & partners

Als u met De Waard samenwerkt bent u verzekerd van een vakbekwame recruiter en loopbaancoach die organisaties en professionals succesvol samen brengt in een productieve relatie voor nu én later.

  • Vacatures & benoemingen
  • Referenties
  • Privacy & cookies
  • Volg De Waard op Linkedin
  • Lid van  
  • De Waard En Partners Is Lid Van Noloc
    De Waard En Partners Lid VCTE
    De Waard En Partners NVTZ Lid

Copyright © De Waard & partners | Webmaster: Bluepoint eCommerce