Onze trainingen


Groepstraining medewerkers outplacementtraject

Groepstraining ‘Jij bent aan Z’ voor medewerkers in een outplacementtraject. Vergroot op een korte, praktische wijze de regie op de eigen inzetbaarheid.

Training werven & selecteren

Deze training behandelt het gehele traject van werving en arbeidsmarktcommunicatie tot aan het uiteindelijk aannemen van de juiste person(en).

Selectievaardigheden

Gaat over het effectief voeren van een goed selectiegesprek o.a. met behulp van de STAR methodiek, over de valkuilen en over het uiteindelijk maken van de juiste keuze.

HR gesprekscyclus

Behandelt het planningsgesprek, het ontwikkelgesprek, het functionerings- en beoordelingsgesprek en de onderlinge verbanden.


Copyright © 2019 De Waard & partners | Webmaster: Bluepoint eCommerce