Vacatures & benoemingen

Wij halen onze kandidaten vaak rechtstreeks uit ons netwerk of wij plaatsen een vacature. Deze vindt u hieronder en op mijn linkedIn pagina.

Werving en Selectie leden Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht Stichting Markant Onderwijs/Stichting Vrije School Breda

(daar waar hij/hem staat moet u ook zij/haar lezen)

1. Inleiding
Stichting Markant Onderwijs omvat 8 openbare basisscholen in de gemeente Breda. De stichting werkt met een besturingsmodel waarin de bestuurlijke bevoegdheden zijn belegd bij het College van Bestuur en de toezichthoudende bevoegdheden bij de Raad van Toezicht. Sinds 2013 zijn de bestuurder en de RvT van Stichting Markant Onderwijs via een personele unie tevens bestuurder en RvT van de Stichting Vrije School Breda.

Binnen enkele centrale kaders heeft elke school binnen Markant een eigen karakter en profiel (o.a. Jenaplan en Montessori). Stichting Vrije School Breda kent één basisschool: de Rudolf Steiner School te Breda. Voor zover mogelijk worden voor de stichtingen Markant Onderwijs en Vrije School Breda dezelfde beleidskaders gehanteerd. Het totaal aantal leerlingen van beide stichtingen bedraagt ruim 2350, het aantal formatieplaatsen ruim 150. De totale omzet van beide stichtingen samen bedraagt ruim 12 miljoen Euro.

Door het verstrijken van de benoemingstermijn van een van de leden ontstaat per 1 september 2021 een vacature in de RvT. Voor de invulling van die vacature is de RvT op zoek naar kandidaten met een onderwijskundig profiel.

Succesvol ingevuld

2. Algemeen profiel lid RvT
De taken van de RvT staan beschreven in de uitgebreide profielschets, het nieuwe lid RvT moet voldoen aan het algemene profiel van de Raad:

 • Heeft binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie, zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan. Innovatieve denkkracht en vertrouwd met scenario denken.
 • Onderschrijft de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs en vrije school onderwijs.
 • Is integer en onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak). In staat om onomwonden zijn/haar mening te uiten.
 • Heeft brede maatschappelijke belangstelling. Beschikt over inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Heeft inlevingsvermogen, is rolbewust en verantwoordingsbereid (ook extern).
 • Beschikt over sociale vaardigheden (contact maken, luisteren en verbinden).
 • Beschikt over een breed voor de organisatie relevant netwerk. Netwerkvaardigheden.
 • Is goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
 • Is standvastig, maar bereid tot concessies en consensus. Heeft het vermogen in teamverband te werken.
 • Beschikt over kwaliteiten voor een toezichthouder van een publieke organisatie; is gericht op maximale waarde toevoeging aan de organisatie.
 • Heeft aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten.
 • Is bereid en in staat (vrijwel) alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

3. Benoeming, samenstelling, werkwijze en honorering van de RvT
De RvT bestaat statutair uit 5 leden. De leden van de RvT kiezen uit hun midden een voorzitter. Alle leden van de RvT worden benoemd door de gemeenteraad van Breda. Een breed samengestelde benoemingsadviescommissie stelt op basis van een open sollicitatieprocedure een benoemingsvoordracht op. De vacature zal worden ingevuld op basis van een voordracht door de RvT.

De Raad vergadert circa 4 tot 6 maal per jaar, waarvan tenminste één vergadering buiten de aanwezigheid van het college van bestuur waarin de zelfevaluatie van de Raad plaatsvindt. Daarnaast zijn er commissievergaderingen, contact met GMR en schooldirecteuren, locatiebezoeken aan scholen alsook desgewenst deelname aan cursussen en/of conferenties in het kader van permanente educatie. 

De RvT hanteert een toezichtfilosofie waarbij over alle onderwerpen alle leden van de Raad in gezamenlijkheid tot een besluit komen. De commissies van de Raad zijn uitsluitend adviescommissies aan de RvT als geheel. De honorering van de RvT vindt plaats binnen de kaders die daarvoor zijn vastgesteld door de Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs (VTOI).

4. Profiel van de vacant komende functie
Op 1 juni 2021 ontstaat een vacature in de RVT als gevolg van het verstrijken van de tweede benoemingstermijn van een van de leden. Het te benoemen RvT lid krijgt onderwijs in de portefeuille. Voor de invulling van deze vacature is de Raad op zoek naar kandidaten met ervaring in een eindverantwoordelijke (bestuurlijke) functie in het onderwijs en gedegen kennis van primair- en eventueel secundair onderwijs. Het te benoemen RvT lid wordt ook lid van de commissie kwaliteit van onderwijs en HRM en dient dus affiniteit te hebben met HRM.

5. Verdere inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jan van Dijk, voorzitter Raad van Toezicht van Markant Onderwijs/de Vrije School Breda.
Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 22 40 79 53.
Of
De heer drs. L.R de Waard van De Waard & partners die deze werving- en selectieprocedure als extern adviseur begeleidt.
Hij is te bereiken op 06 53 99 20 99 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. 
Voor aanvullende informatie zie www.markantonderwijs.nl

6. Reageren
U kunt uw sollicitatiebrief voor 6 juni sturen naar Lodewijk de Waard per e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en richten aan “De Raad van Toezicht”, t.a.v. de heer J. van Dijk.

De sollicitatiegesprekken met de BAC vinden plaats op dinsdag 15 en woensdag 16 juni 2021.


Leden Raad van Toezicht Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht

Voor het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht zijn wij gevraagd de Werving- en Selectieprocedures te begeleiden van leden van de Raad van Toezicht. Als de RvT geheel vernieuwd is zal uit hun midden een voorzitter en vicevoorzitter worden benoemd.

Vacatures twee leden Raad van Toezicht met aandachtsgebieden Communicatie, PR en Marketing en Onderwijs, ICT en Kwaliteit.

Vanaf januari 2020 zal de werving van deze laatste twee kandidaten starten.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Lodewijk de Waard op 06 53 99 20 99.

Succesvol ingevuld


Leden Raad van Toezicht Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht

Voor het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht zijn wij gevraagd de Werving- en Selectieprocedures te begeleiden van leden van de Raad van Toezicht. Als de RvT geheel vernieuwd is zal uit hun midden een voorzitter en vicevoorzitter worden benoemd.

Vacature Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied Personeel en Organisatie.

Succesvol ingevuld

De werving van de laatste twee kandidaten met de expertises Communicatie, PR en Marketing en Onderwijs, ICT en Kwaliteit zal begin 2020 van start gaan.

Het is de bedoeling dat, wanneer de Raad van Toezicht geheel vernieuwd is (medio 2020) de leden uit hun midden definitief de voorzitter en de vicevoorzitter benoemen.

Voor vragen neem contact op met Lodewijk de Waard op 06 53 99 20 99.


Lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied Sociaal Domein (V/M)

De Raad van Toezicht van Welzijn Hoeksche Waard zoekt een ervaren en enthousiast lid met specifieke kennis van het Sociaal Domein die zich verbonden voelt met de regio en haar/zijn kennis en vaardigheden wil inzetten voor de Stichting.

Voor vragen neem contact op met Lodewijk de Waard op 06 53 99 20 99.

Succesvol ingevuld

Deel deze pagina

Referenties

Een selectie van klanten, voor wie De Waard & partners succesvolle matches heeft weten te realiseren.
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Markant Onderwijs/Stichting Vrije School Breda
 • Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht, Voorzitter en 4 leden van de Raad van Toezicht.
 • Welzijn Hoeksche Waard, Lid Raad van Toezicht.
 • Markant Onderwijs in Breda - Voorzitter College van Bestuur
 • Pontes Scholengroep in Zeeland - Voorzitter en 5 leden van de Raad van Toezicht
 • Pontes Scholengroep in Zeeland - Voorzitter College van Bestuur en Rector
 • St.-Jozefmavo in Vlaardingen - Algemeen Directeur en Directeur Bedrijfsvoering
 • Stichting Boor in Rotterdam - Lid Algemene Directie PO
 • Develstein College in Zwijndrecht - Rector
 • Vita Zorg Verpleeg en Verzorgingshuis in Rijen - Algemeen Directeur
 • ROC Albeda College in Rotterdam - Directeur Techniek
 • Helpt Elkander woningbouwvereniging in Nuenen - Algemeen Directeur en Manager Bedrijfsvoering
 • Dunavie Woningcorporatie in Katwijk - Directeur-Bestuurder en voorzitter RvC
 • Pameijer Gehandicaptenzorg in Rotterdam - Voorzitter Raad van Bestuur
Daarnaast begeleiden wij regelmatig organisaties bij onderdelen van het werving- en selectietraject.
Op verzoek kan een uitgebreide referentielijst worden verstrekt.

De Waard & partners

Als u met De Waard samenwerkt bent u verzekerd van een vakbekwame recruiter en loopbaancoach die organisaties en professionals succesvol samen brengt in een productieve relatie voor nu én later.

 • Vacatures & benoemingen
 • Referenties
 • Privacy & cookies
 • Volg De Waard op Linkedin
 • Lid van  
 • De Waard En Partners Is Lid Van Noloc
  De Waard En Partners Lid VCTE
  De Waard En Partners NVTZ Lid

Copyright © De Waard & partners | Webmaster: Bluepoint eCommerce