Werving & Selectie

De Waard & partners helpt organisaties met het aantrekken en selecteren van kandidaten voor functies op management-, directie-, en toezichthoudend niveau. Dit vraagt om een aanpak die verder gaat dan alleen het zoeken naar geschikte kandidaten.
Onze werkwijze kenmerkt zich door een pragmatische en ontzorgende aanpak. Wij nemen u al het (administratieve) werk rondom het werving- en selectietraject uit handen en betrekken u en uw organisatie op de juiste momenten bij de te nemen beslissingen en te voeren selectie- en verdiepingsgesprekken met kandidaten.

De start

Inzicht krijgen in de cultuur, de strategische doelstellingen en de context waarbinnen de organisatie zich beweegt, zijn een belangrijke eerste stap bij het vinden van de juiste persoon. Om die reden doen wij altijd eerst deskresearch en een aantal interviews met de relevante betrokkenen van onze opdrachtgever. Daarna stellen wij het competentieprofiel op. Indien relevant, bijvoorbeeld wanneer de optimale fit met een directieteam van groot belang is, zetten wij testen in. Door inzicht te krijgen in de drijfveren en kwaliteiten van het bestaande team kunnen wij gericht zoeken naar kandidaten met complementaire eigenschappen. Het vastgestelde profiel vormt de basis van ons werving- en selectieproces.

Werven en selecteren

In onze werving maken wij gebruik van een directe benadering van onze netwerken en zetten wij social media, en print- en online media in. Op basis van de briefselectie nodigen wij kandidaten uit voor de eerste gespreksronde. Desgewenst maakt een kandidaat voorafgaand aan het eerste gesprek een online assessment zodat wij in een vroeg stadium een onafhankelijke en objectieve indruk krijgen. De resultaten hiervan vormen samen met de motivatie, ambities en werkervaring de leidraad van dit gesprek. Aan het eind van elk gesprek inventariseren wij de arbeidsvoorwaarden zodat daar geen onduidelijkheid over bestaat en kijken wij uiteraard of er geen onverenigbaarheden zijn met de relevante governance codes.

Gesprekken bij en met u

De volgende stap zijn de gesprekken met de opdrachtgever. Gezien de aard van de vacatures zal er veelal, naast een benoemingsadviescommissie (BAC) dan wel selectiecommissie, ook één of twee adviescommissies worden samengesteld.
Ter voorbereiding en ondersteuning van deze commissies verzorgen wij een workshop selectievaardigheden en begeleiden wij de commissies in de rol van procesbegeleider.

Assessment of Case

Voor het afrondende gesprek kan er gekozen worden voor een individueel assessment. De resultaten hiervan en een door de kandidaat voor te breiden korte case vormen de basis van het afrondende gesprek met de selectiecommissie.

Tegenwoordig wordt er ook gekozen voor het laten maken van een uitgebreide case toegespitst op een actuele en organisatie specifieke situatie, waarbij bijvoorbeeld met relevante medewerkers in gesprek moet worden gegaan alvorens een presentatie te geven aan de commissie.

Afronding

Afrondend winnen wij referenties in, tekent de beoogde kandidaat een integriteitsverklaring of laten wij desgewenst een antecedentenonderzoek door een gespecialiseerd bureau uitvoeren. Zeker voor posities in het publieke domein is dit aan te raden.

Begeleiding na de start

Indien u hier prijs opstelt, denken wij graag mee over de vorm en inhoud van het inwerktraject. Daarnaast bieden wij, als onderdeel van het inwerktraject, kosteloos twee coachsessies aan.

Garantieregeling

Indien de aangenomen kandidaat de gehele selectieprocedure inclusief het individuele assessment of de uitgebreide case met goed resultaat heeft doorlopen, maar desondanks in de eerste zes maanden professioneel ongeschikt blijkt voor de functie, zal De Waard & partners de gehele procedure kosteloos herhalen, met uitzondering van de eventuele media- en assessmentkosten. In het uitzonderlijke geval dat dit gebeurt zullen wij de kandidaat in zo’n geval uiteraard zorgvuldig begeleiden.

Ook modulair

Naast het uitvoeren van een gehele procedure begeleiden wij organisaties ook vaak op onderdelen van het werving- en selectietraject.

Heeft u vragen over uw komende werving- en selectieprocedure? Aarzel dan niet en neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

De Waard & partners

Als u met De Waard samenwerkt bent u verzekerd van een vakbekwame recruiter en loopbaancoach die organisaties en professionals succesvol samen brengt in een productieve relatie voor nu én later.

  • Vacatures & benoemingen
  • Referenties
  • Privacy & cookies
  • Volg De Waard op Linkedin
  • Lid van  
  • De Waard En Partners Is Lid Van Noloc
    De Waard En Partners Lid VCTE
    De Waard En Partners NVTZ Lid

Copyright © De Waard & partners | Webmaster: Bluepoint eCommerce