Referenties

Een selectie van klanten, voor wie de Waard & partners succesvolle matches heeft weten te realiseren.
  • Pontes Scholengroep in Zeeland - Voorzitter en 5 leden van de Raad van Toezicht
  • Pontes Scholengroep in Zeeland - Voorzitter College van Bestuur en Rector
  • St.-Jozefmavo in Vlaardingen - Algemeen Directeur en Directeur Bedrijfsvoering
  • Stichting Boor in Rotterdam - Lid Algemene Directie PO
  • Develstein College in Zwijndrecht - Rector
  • Vita Zorg Verpleeg en Verzorgingshuis in Rijen - Algemeen Directeur
  • ROC Albeda College in Rotterdam - Directeur Techniek
  • Helpt Elkander woningbouwvereniging in Nuenen - Algemeen Directeur en Manager Bedrijfsvoering
  • Dunavie Woningcorporatie in Katwijk - Directeur-Bestuurder en voorzitter RvC
  • Pameijer Gehandicaptenzorg in Rotterdam - Voorzitter Raad van Bestuur
Daarnaast begeleiden wij regelmatig organisaties bij onderdelen van het werving- en selectietraject.
Op verzoek kan een uitgebreide referentielijst worden verstrekt.