Evalueren van uw Raad van Toezicht

Een Raad van Toezicht moet tegenwoordig elk jaar een evaluatie houden over zijn eigen functioneren. Alle aspecten van het toezichthouden worden dan besproken. Dit gaat niet alleen over de ‘harde’ inhoudelijke kant met onderwerpen als governance, ondernemingsstrategie, risicomanagement en de invloed van de veranderende omgeving, maar juist ook over de ‘zachte’ kant waarbij onderwerpen als teamdynamiek, conflictmanagement en de (onderlinge) communicatie worden geëvalueerd.

Tijdens de evaluatie komen vragen als “Weten we wat we moeten weten en hebben we zicht op wat we niet weten?” aan bod. “Zijn wij in control?”. De dialoog die ontstaat bij het bespreken van ‘nabijheid en distantie’ tussen RvT en bestuurder levert altijd waardevolle inzichten op.
De ervaring van zelf lid zijn van twee Raden van Toezicht zien wij hierbij als een voordeel.

De Waard & partners begeleidt Raden van Toezicht bij hun jaarlijks evaluatie. Onze vragenlijst helpt de leden zich goed voor te bereiden. Tijdens de evaluatie kunnen zo de dilemma’s die er spelen of gespeeld hebben in het afgelopen jaar gestructureerd besproken worden. Het resultaat van de evaluatie zal zijn dat uw raad met de verkregen inzichten nog effectiever en doelmatiger toezicht kan blijven houden.

De Waard & partners

Als u met De Waard samenwerkt bent u verzekerd van een vakbekwame recruiter en loopbaancoach die organisaties en professionals succesvol samen brengt in een productieve relatie voor nu én later.

  • Vacatures & benoemingen
  • Referenties
  • Privacy & cookies
  • Volg De Waard op Linkedin
  • Lid van  
  • De Waard En Partners Is Lid Van Noloc
    De Waard En Partners Lid VCTE
    De Waard En Partners NVTZ Lid

Copyright © De Waard & partners | Webmaster: Bluepoint eCommerce